Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Thông kế truy cập

  • Đang online 2
  • Tháng này 3668
  • Tổng truy cập 58809

Liên kết website

Chức năng nhiệm vụ

Tại Quyết định số 104/QĐ-EVN ngày 25/5/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát, Công ty HQBC có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Quản lý, vận hành và sản xuất điện năng 02 Nhà máy: NMTĐ Huội Quảng và NMTĐ Bản Chát;

- Sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, thực hiện tối ưu hóa chi phí sản xuất;

- Bảo dưỡng sửa chữa, cải tạo các thiết bị, các công trình thủy điện, kiến trúc của nhà máy điện, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và gia công cơ khí.

- Đào tạo và phát triển nhuồn nhân lực đáp ứng với nhu cầu và công nghệ sản xuất.

Lĩnh vực hoạt động

a) Ngành, nghề kinh doanh chính

- Sản xuất và kinh doanh điện năng; tham gia thị trường điện lực theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Quản lý vận hành các Nhà máy Thủy điện Huội Quảng và Bản Chát; Quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thủy công, kiến trúc của nhà máy điện; thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện, gia công cơ khí;

- Thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất cho Nhà máy thủy điện Huội Quảng và các công trình thủy điện mới khi được EVN giao.

b) Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính

- Tư vấn và thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn quản lý dự án xây dựng; tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (bao gồm cả lắp đặt thiết bị công nghệ); tư vấn lập và thẩm định hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu về thiết kế, xây dựng, mua sắm vật tư thiết bị; tư vấn lập và thẩm định thiết kế, dự toán, dự toán công trình;

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy thủy điện;

- Xây lắp các công trình điện, công trình viễn thông công nghệ thông tin và công trình xây dựng;

- Mua bán, xuất nhập khầu vật tư, thiết bị ngành điện.

c) Tùy từng thời điểm và tình hình sản xuất, kinh doanh, EVN có thể bổ sung cho Công ty các ngành, nghề kinh doanh khác mà pháp luật không cấm và phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của EVN.

Tìm kiếm sản phẩm