Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
CÔNG TY THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG - BẢN CHÁT
Địa chỉ: Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

Số điện thoại: 0213.248.9565; Số Fax: 0213.378.3579

TT HỌ TÊN CHỨC DANH CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG EMAIL
I Ban Giám đốc
1 Mai Tống Giang Giám đốc 0213.248.9566 0968.189.189 giangmt@hqbc.evn.vn
0912.288.155
2 Nguyễn Xuân Quang Phó Giám đốc 0213.651.0689 0912.620.843 quangcbsx@gmail.com
0962.566.689
3 Vũ Xuân Hảo Phó GIám đốc   0974.680.666 vuxuanhaotq@gmail.com
II Phòng Hành chính và Lao động
1 Hồ Chí Nam Trưởng phòng 0213.248.9565 0976.929.699 namhc1973@gmail.com
0903.844.579
2 Đỗ Tiến Dương Phó Trưởng phòng   0967.566.133 doduongp6@gmail.com
3  Đoàn Thị Hồng Thu Phó Trưởng phòng   0984.365.350 hongthup1@gmail.com
III Phòng Kế hoạch và Vật tư
1 Vũ Văn Dương Trưởng phòng 0213.650.7816 0982.477.204 duongp6@gmail.com
2 Phạm Công Tuyến Phó Trưởng Phòng   0985.967.869 tuyenpc69@gmail.com
IV Phòng Tài chính Kế toán 
1 Võ Đình Hoàng Phó Trưởng phòng phụ trách 02136.507.818 0963.048.033 Vodinhhoang0401@gmail.com
V Phòng Kỹ thuật và An toàn
1 Nguyễn Đình Minh Trưởng phòng 0213.650.7817 0912.807.885 minhnd2011@gmail.com
2 Đỗ Thành Trung Phó Trưởng Phòng   0985.138.339 dothanhtrung2811@gmail.com
VI Phân xưởng vận hành NMTĐ Bản Chát
1 Trần Văn Hà Quản đốc phụ trách    0978.768.329 tranhand18@gmail.com
2 Ngô Văn Chung Phó Quản đốc   0985.065.739 ngochungbg01@gmail.com
VII Phân xưởng vận hành NMTĐ Huội Quảng
1 Nguyễn Xuân Hải Phó Quản đốc   0979.323.418 nguyenxuanhaihtd@gmail.com
X Bảo vệ tại Trụ sở Công ty 0213.6505.581    
XI Phòng trực trung tâm tại Bản Chát 0213.625.8789    
XII Phòng trực trung tâm tại Huội Quảng 0212.655.3538    

Tìm kiếm sản phẩm