Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Thông kế truy cập

  • Đang online 1
  • Tháng này 1489
  • Tổng truy cập 7103

Liên kết website

Danh bạ điện thoại

CÔNG TY THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG - BẢN CHÁT

Địa chỉ: Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

Số điện thoại:             0213.2489.565

 

 

 

 

Số Fax:                        021313.783.579

TT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

EMAIL

I

LÃNH ĐẠO CÔNG TY

 

 

 

1

Đặng Việt Thắng

Giám đốc

02312.219.739

0962.007.206
0912.022.808

thang.atd1@yahoo.com.vn

2

Mai Tống Giang

Phó Giám đốc

02312.489.566

0968.189.189
0912.288.155

tonjiang@gmail.com

3

Nguyễn Xuân Quang

Phó Giám đốc

02316.510.689

0912.620.843
0962.566.689

quangcbsx@gmail.com

II

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH 

1

Hồ Chí Nam

Trưởng phòng

02312.489.565

0976.929.699
0903.844.579

namhc1973@gmail.com

2

Phạm Công Tuyến

Phó Trưởng phòng

 

0912.365.469
01672.922.268

tuyenpc69@gmail.com

3

 Đoàn Thị Hồng Thu

Phó Trưởng phòng

 

0984.365.350

hongthup1@gmail.com

III

PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ

1

Vũ Văn Dương

Trưởng phòng

02316.507.816

0982.477.204

duongp6@gmail.com

2

Đỗ Tiến Dương

Phó Trưởng Phòng

 

0967.566.133

doduongp6@gmail.com

IV

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 

1

Nguyễn Xuân Thanh

Phó Trưởng phòng phụ trách

02316507818

0989.387.888

thanhuyen.atd1@msn.com

2

Đỗ Thanh Bình

Phó Trưởng phòng

 

0985483669

dtbinhktltv@gmail.com

 

V

PHÒNG KỸ THUẬT

 

 

 

1

Nguyễn Đình Minh

Trưởng phòng

02316.507.817

0912.807.885
01672.991.480

minhnd2011@gmail.com

2

Vũ Xuân Hảo

Phó Trưởng Phòng

 

0974.680.66

vuxuanhaotq@gmail.com

3

Nguyễn Duy Khánh

Phó Trưởng Phòng

 

0988.643.009

khanhbk296@gmail.com

VI

PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH BẢN CHÁT

1

Ngô Bá Quang

Quản đốc

02312.489.797

0988.780.000

quangnb.bch@gmail.com

2

Trần Văn Hà

Phó Quản đốc

 

 0978.768.329

tranhand18@gmail.com

VII

PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH HUỘI QUẢNG 

1

Nguyễn Xuân Hải

Phó Quản đốc

 

0979323418

nguyenxuanhaihtd@gmail.com

VIII

PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA ĐIỆN – TỰ ĐỘNG 

 

 

1

Nguyễn Văn Việt

Quản đốc

02316.507.819

0967343399

nvviet1961@gmail.com

2

Đỗ Duy Quân

Phó Quản đốc

0975.963.159

duyquan.hn@gmail.com

3

Lê Như Khang

Phó Quản đốc

 

0963.787.804

lenhukhang@gmail.com

IX

PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA CƠ – THỦY LỰC 

 

 

1

Nguyễn Tuấn Anh

Quản đốc

 

01639.419.988

tuananhatd1@yahoo.com

2

Đỗ Thành Trung

Phó Quản đốc

 

0985.138.339

dothanhtrung2811@gmail.com

X

NHÀ TRỰC BẢO VỆ TẠI TRỤ SỞ

 02136.505.581

 

 

XI

PHÒNG TRỰC TRUNG TÂM BẢN CHÁT

02316.258.789

 

 

XII

PHÒNG TRỰC TRUNG TÂM HUỘI QUẢNG

0226.553.538

 

 

Tìm kiếm sản phẩm