Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Quá trình thành lập

Công ty Thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát (Công ty HQBC) được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thành lập tại Quyết định số 787/QĐ-EVN ngày 20 tháng 11 năm 2012 trên cơ sở tách Ban Chuẩn bị sản xuất Nhà máy Thủy điện Huội Quảng và Bản Chát trực thuộc Ban Quản lý dự án Thủy điện 1. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15 tháng 4 năm 2013, là đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 (GENCO3).

Từ khi đi vào hoạt động, Công ty HQBC đã nhanh chóng ổn định tổ chức, không ngừng phát triển đảm bảo quản lý vận hành an toàn Nhà máy thủy điện Bản Chát đầu năm 2013 và thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất đối với Nhà máy Thủy điện Huội Quảng.

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2014, Công ty HQBC chính thức chuyển về trực thuộc Công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Quyết định số 9669/QĐ-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công thương. Công ty HQBC đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành lập lại tại Quyết định số 17/QĐ-EVN ngày 19 tháng 01 năm 2015.

Là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty HQBC có trụ sở đặt tại xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, với nhiệm vụ chính là quản lý vận hành 02 nhà máy thủy điện bậc thang trên sông Nậm Mu (nhánh cấp 1 Sông Đà) là thủy điện Bản Chát và thủy điện Huội Quảng có tổng công suất lắp máy 740MW, sản lượng điện trung bình hàng năm khoảng 2,6 tỷ KWh.

                                                         

                                                         Trụ sở Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát

Những thành tích đạt được

Từ khi tiếp quản vận hành Nhà máy Thủy điện Bản Chát (tháng 02/2013) và Nhà máy thủy điện Huội Quảng (tháng 12/2015), Công ty HQBC đã vận hành an toàn, hiệu quả, kinh tế. Sản lượng điện sản xuất hàng năm đều vượt sản lượng điện được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Cụ thể:

STT

Năm

Sản lượng điện được giao (triệu KWh)

Sản lượng điện thực hiện (triệu KWh)

Đạt so với kế hoạch (%)

1

2013

645

686,14

106,38

2

2014

745

815,75

109,50

3

2015

655

775,48

118,39

4

2016

2.275

2.280,71

100,25

5

2017

2.220

2.804,17

126,31

6

2018

2 215

2.889,19

130,44

7

2019

3.249

2.721,69

121%

8

2020

2.066

2.852,599

138,07%

Trên cơ sở kết quả thực hiện, Công ty HQBC đã được Tổng Công ty Phát điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương,... tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen, Cờ thi đua.

Năm 2013:

- Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về “Đã có thành tích xuất sắc trong năm 2013” tại Quyết định số 1071/QĐ-EVN ngày 25/12/2013;

Năm 2014:

- Bằng khen của Bộ Tài chính tặng về “Đã có thành tích chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế 2014” tại Quyết định số 890/QĐ-BTC ngày 15/5/2015;

- Bằng khen của Bộ Công Thương về “Đã có thành tích xuất sắc trong năm 2014” tại Quyết định số 316/QĐ-BCT ngày 31/01/2015.

Năm 2015:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về “Đã có thành tích tham gia xây dựng công trình thủy điện Bản Chát góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc” tại Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 24/12/2015;

- Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu về “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp quản và vận hành nhà máy thủy điện Huội Quảng Bản Chát” tại Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 15/12/2015;

- Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu về “Đã có thành tích trong việc thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2015” tại Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 23/5/2016.

Năm 2016:

- Bằng khen của Bộ Công Thương về “Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng công trình Thủy điện Huội Quảng” tại Quyết định số 4528/QĐ-BCT ngày 16/11/2016;

- Bằng khen của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về “Đã thành tích xuất sắc trong công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng” tại Quyết định số 3015/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/07/2016;

- Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính và tối ưu hóa chi phí” tại Quyết định số 388/QĐ-EVN ngày 25/4/2016.

Năm 2017:

- Cờ Thi đua của Bộ Công thương về “Đã có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ trong năm 2017” tại Quyết định 4885/QĐ-BCT ngà 29/12/2017;

- Bằng khen của Bộ Công thương về “Thành tích xuất sắc trong công tác An toàn - Vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ năm 2016” tại Quyết định số 1525/QĐ-BCT ngày 28/04/2017;

- Công ty được Bộ Tài chính tặng Bằng khen về việc “Có thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2016” tại Quyết định số 904/QĐ-BTC ngày 22/05/2017;

- Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2016” tại Quyết định 216/QĐ-EVN ngày 06/3/2017;

- Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu về “Đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu” tại Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 11/10/2017;

- Bằng khen của UBND huyện Than Uyên về “Đã có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng huyện Than Uyên nhân dịp 65 giải phóng huyện Than Uyên” tại Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 02/10/2017;

Năm 2018:

- Cờ thi đua đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018 tại Quyết định số 1631/QĐ-EVN ngày 24/12/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 tại Quyết định số 410/QĐ-EVN ngày 29/3/2019;

- Bằng khen Công đoàn Điện lực Việt Nam về Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2018 tại Quyết định số 367/QĐ-CĐĐVN ngày 12/12/2018;

- Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu về Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 27/12/2018;

- Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt Giải khuyến khích cuộc thi xây dựng Video Clip Văn hóa doanh nghiệp năm 2018 tại Quyết định số 1450/QĐ-EVN ngày 28/11/2018;

- Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018 tại Quyết định số 27/QĐ-EVN ngày 05/01/2018;

Năm 2019:

- Bằng khen đã có thành tích trong công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2019 tại Quyết định số 68/QĐ-ATLĐ ngày 14/5/2020 của Cục An toàn Lao động;

- Bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2018 tại Quyết định số 859/QĐ-EVN ngày 28/6/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Bằng khen đã có thành tích thực hiện tốt Chính sách, Pháp luật Thuế năm 2019 tại Quyết định số 931/QĐ-TCT ngày 22/7/2020 của Tổng cục Thuế;

- Bằng khen đã có thành tích thực hiện tốt Chính sách, Pháp luật Thuế năm 2019 tại Quyết định số 931/QĐ-TCT ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh Lai Châu;

Năm 2020:

- Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 tại Quyết định số 1303/QĐ-BCT ngày 23/4/2021 của Bộ Công thương;

- Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 tại Quyết định số 487/QĐ-LĐTBXH ngày 23/4/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội;

- Cờ thi đua đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020 tại Quyết định số 1870/QĐ-EVN ngày 29/12/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng lực lượng vũ trang năm 2020 tại Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện Than Uyên;

- Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tham gia “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” giai đoạn 2015-2020 tại Quyết định số 14/QĐ-CAT-PV05 ngày 25/9/2020 của Công an tỉnh Lai Châu;

Ngoài nhiệm vụ chính được Tập đoàn giao quản lý vận hành 02 nhà máy Thủy điện Bản Chát và Huội Quảng, Công ty HQBC thường xuyên quan tâm đến các hoạt động chính trị, an sinh xã hội khác… do cơ quan địa phương nơi đóng trụ sở triển khai, như công tác: An ninh quốc phòng, Phòng chống lụt bão, an sinh xã hội tại các huyện theo Nghị định 30a của Chính phủ. Mọi hoạt động được Công ty tham gia với chất lượng, hiệu quả cao. Thông qua các hoạt động, Công ty được UBND tỉnh Lai Châu, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, huyện Than Uyên, ghi nhận và trao nhiều giấy khen cho tập thể, cá nhân trong Công ty.

 

Tìm kiếm sản phẩm