Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Thông kế truy cập

  • Đang online 1
  • Tháng này 1488
  • Tổng truy cập 7102

Liên kết website

Sơ đồ tổ chức

1. Sơ đồ tổ chức

2. Nguồn nhân lực

Tính đến ngày 30 tháng 3 năm 2018, tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty HQBC là 215 người. Trong đó:

- Thạc sỹ: 03 người (chiếm 1,40%)

- Đại học: 88 người (chiếm 40,93%)

- Cao đẳng và trung cấp: 100 người (chiếm 46,51%)

- Công nhân kỹ thuật: 11 người (chiếm 5,12%)

- Nghề và ngắn hạn: 13 người (chiếm 6,05%)

 

Tìm kiếm sản phẩm