Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Thông kế truy cập

  • Đang online 2
  • Tháng này 2120
  • Tổng truy cập 25944

Liên kết website

Thủy điện Huội Quảng

Kế hoạch sản lượng năm 2019: 1.619 triệu KWh.

Sản lượng điện ngày gần nhất (15/9/2019): 7,91 triệu KWh.

Sản lượng điện lũy kế năm 2019: 1.689,55 triệu KWh.

Tổng sản lượng điện đã sản xuất: 7.254 tỷ KWh.

Mực nước hồ lúc 7h00 ngày 16/9/2019: 369.2 m.

 

Tổng hợp sản lượng theo tháng (triệu KWh)

 

Năm

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

T 7

T 8

T 9

T 10

T 11

T 12

2019

75,155

69,60

174,72

189,16

182,77

345,17

374,71

225,27

52,97

 

 

 

2018

97,54

41,23

194,77

161,99

256,22

301,98

277,54

277,54

197,96

84,217

62,695

52,40

2017

45,11

67,98

148,07

215,83

97,15

243,76

323,98

281,59

225,50

147,48

79,34

45,51

2016

66,15

152,37

128,94

187,22

102,47

228,67

373,64

190,43

137,22

24,31

18,43

11,86

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,70

 

Tổng hợp sản lượng điện lũy kế nhiều năm (tỷ KWh)

 

Năm

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

T 7

T 8

T 9

T 10

T 11

T 12

2019

5,632

5,702

5,877

6,066

6,238

6.610

6.927

7.209

7.254

 

 

 

2018

3,659

3,700

3,895

4,057

4,313

4,615

4,883

5,150

5,358

5,443

5.504

5.558

2017

1,686

1,754

1,902

2,117

2,215

2,458

2,782

3,064

3,289

3,437

3,516

3,562

2016

0,085

0,237

0,366

0,553

0,656

0,885

1,258

1,449

1,586

1,610

1,629

1,640

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,019

Tìm kiếm sản phẩm