Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Thông kế truy cập

  • Đang online 4
  • Tháng này 1033
  • Tổng truy cập 49315

Liên kết website

Thủy điện Huội Quảng

Kế hoạch sản lượng năm 2021:    1.538   triệu KWh.

Sản lượng điện ngày gần nhất (04/05/2021):  8,19 triệu KWh.

Sản lượng điện lũy kế năm 2021: 661,50 triệu KWh.

Tổng sản lượng điện đã sản xuất: 10,155 tỷ KWh.

Mực nước hồ lúc 7h00 ngày 05/05/2021: 369,59 m.

 

Tổng hợp sản lượng theo tháng (triệu KWh)

 

Năm

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

T 7

T 8

T 9

T 10

T 11

T 12

2021 47,81 101,01 223,28 263,99 25,39              
2020 19,35 125,3 141,89 49,38 213,50 289,84 364,49 321,92 249,79 151,11 49,46 23,22

2019

75,155

69,60

174,72

189,16

182,77

345,17

374,71

225,27

88,94

105,90

41,44

   44,51

2018

97,54

41,23

194,77

161,99

256,22

301,98

277,54

277,54

197,96

84,217

62,695

52,40

2017

45,11

67,98

148,07

215,83

97,15

243,76

323,98

281,59

225,50

147,48

79,34

45,51

2016

66,15

152,37

128,94

187,22

102,47

228,67

373,64

190,43

137,22

24,31

18,43

11,86

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,70

 

Tổng hợp sản lượng điện lũy kế nhiều năm (tỷ KWh)

 

Năm

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

T 7

T 8

T 9

T 10

T 11

T 12

2021 9.521 9.623 9.859 10,130 10,155              
2020 7.481 7.606 7.748 7.797 8.011 8.523 8.665 8.998 9.138 9.287 9,448 9,463

2019

5,632

5,702

5,877

6,066

6,238

6.610

6.927

7.209

7.298

7.404

7.452

  7.462

2018

3,659

3,700

3,895

4,057

4,313

4,615

4,883

5,150

5,358

5,443

5.504

5.558

2017

1,686

1,754

1,902

2,117

2,215

2,458

2,782

3,064

3,289

3,437

3,516

3,562

2016

0,085

0,237

0,366

0,553

0,656

0,885

1,258

1,449

1,586

1,610

1,629

1,640

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,019

Tìm kiếm sản phẩm