Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Thông kế truy cập

  • Đang online 1
  • Tháng này 5411
  • Tổng truy cập 116453

Liên kết website

Thủy điện Huội Quảng

Kế hoạch sản lượng năm 2022: 1599 triệu KWh.

Sản lượng điện ngày gần nhất (23/05/2022):  7,71 triệu KWh.

Sản lượng điện lũy kế năm 2022:  615,99 triệu KWh.

Tổng sản lượng điện đã sản xuất: 12.008 tỷ KWh.

Mực nước hồ lúc 7h00 ngày 24/05/2022: 369,82 m.

 

Tổng hợp sản lượng theo tháng (triệu KWh)

 

Năm

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

T 7

T 8

T 9

T 10

T 11

T 12

2022 50,18 88,90 141,40 114,9 190,5              

2021

47,81

101,01

223,28

263,99

149,38

113,92

340,02

209,94

33,85

61,74

23,57

38,06

2020

19,35

125,3

141,89

49,38

213,50

289,84

364,49

321,92

249,79

151,11

49,46

23,22

2019

75,155

69,60

174,72

189,16

182,77

345,17

374,71

225,27

88,94

105,90

41,44

   44,51

2018

97,54

41,23

194,77

161,99

256,22

301,98

277,54

277,54

197,96

84,217

62,695

52,40

2017

45,11

67,98

148,07

215,83

97,15

243,76

323,98

281,59

225,50

147,48

79,34

45,51

2016

66,15

152,37

128,94

187,22

102,47

228,67

373,64

190,43

137,22

24,31

18,43

11,86

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,70

 

Tổng hợp sản lượng điện lũy kế nhiều năm (tỷ KWh)

 

Năm

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

T 7

T 8

T 9

T 10

T 11

T 12

2022 11.442 11.531 11.672 11.817 12.008              

2021

9,521

9,623

9.859

10,130

10,279

10,392

10,732

10,943

11,285

11,331

11,354

11,392

2020

7,481

7,606

7,748

7,797

8,011

8,523

8,665

8,998

9,138

9,287

9,448

9,463

2019

5,632

5,702

5,877

6,066

6,238

6,610

6,927

7,209

7,298

7,404

7,452

  7,462

2018

3,659

3,700

3,895

4,057

4,313

4,615

4,883

5,150

5,358

5,443

5.504

5,558

2017

1,686

1,754

1,902

2,117

2,215

2,458

2,782

3,064

3,289

3,437

3,516

3,562

2016

0,085

0,237

0,366

0,553

0,656

0,885

1,258

1,449

1,586

1,610

1,629

1,640

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,019

Tìm kiếm sản phẩm