Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Thông kế truy cập

  • Đang online 3
  • Tháng này 4372
  • Tổng truy cập 80512

Liên kết website

Thủy điện Huội Quảng

Kế hoạch sản lượng năm 2021:    1.538   triệu KWh.

Sản lượng điện ngày gần nhất (11/10/2021):  0,3 triệu KWh.

Sản lượng điện lũy kế năm 2021: 1.514 triệu KWh.

Tổng sản lượng điện đã sản xuất: 11,3 tỷ KWh.

Mực nước hồ lúc 7h00 ngày 12/10/2021: 369,19 m.

 

Tổng hợp sản lượng theo tháng (triệu KWh)

 

Năm

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

T 7

T 8

T 9

T 10

T 11

T 12

2021

47,81

101,01

223,28

263,99

149,38

113,92

340,02

209,94

33,85

14,56

 

 

2020

19,35

125,3

141,89

49,38

213,50

289,84

364,49

321,92

249,79

151,11

49,46

23,22

2019

75,155

69,60

174,72

189,16

182,77

345,17

374,71

225,27

88,94

105,90

41,44

   44,51

2018

97,54

41,23

194,77

161,99

256,22

301,98

277,54

277,54

197,96

84,217

62,695

52,40

2017

45,11

67,98

148,07

215,83

97,15

243,76

323,98

281,59

225,50

147,48

79,34

45,51

2016

66,15

152,37

128,94

187,22

102,47

228,67

373,64

190,43

137,22

24,31

18,43

11,86

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,70

 

Tổng hợp sản lượng điện lũy kế nhiều năm (tỷ KWh)

 

Năm

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

T 7

T 8

T 9

T 10

T 11

T 12

2021

9.521

9.623

9.859

10,130

10,279

10,392

10,732

10,943

11,285

11,3

 

 

2020

7.481

7.606

7.748

7.797

8.011

8.523

8.665

8.998

9.138

9.287

9,448

9,463

2019

5,632

5,702

5,877

6,066

6,238

6.610

6.927

7.209

7.298

7.404

7.452

  7.462

2018

3,659

3,700

3,895

4,057

4,313

4,615

4,883

5,150

5,358

5,443

5.504

5.558

2017

1,686

1,754

1,902

2,117

2,215

2,458

2,782

3,064

3,289

3,437

3,516

3,562

2016

0,085

0,237

0,366

0,553

0,656

0,885

1,258

1,449

1,586

1,610

1,629

1,640

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,019

Tìm kiếm sản phẩm