Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Thông kế truy cập

  • Đang online 3
  • Tháng này 4368
  • Tổng truy cập 80508

Liên kết website

Tổng hợp chung

Kế hoạch sản lượng năm 2021:  2.167 triệu KWh.

Sản lượng điện ngày gần nhất (11/09/2021):  0,8 triệu KWh.

Sản lượng điện lũy kế năm 2021:  2.159 triệu KWh.

Tổng sản lượng điện đã sản xuất: 18,451 tỷ KWh.

 

Tổng hợp sản lượng theo tháng (triệu KWh)

 

Năm

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

T 7

T 8

T 9

T 10

T 11

T 12

2021

75,49

161,56

350,38

393,23

197,57

149,77

469,13

269,62

39,23

45,34

 

 

2020

23,74

187,76

211,19

65,85

305,30

403,33

506,92

442,91

376,42

232,68

72,55

21,97

2019

117,81

107,75

280,69

283,77

257,84

473,91

512,13

296,36

107,59

151,30

62,56

61,9

2018

148,98

64,13

306,00

242,35

369,00

406,39

374,25

395,27

297,76

118,14

90,097

76,77

2017

66,32

109,68

234,27

329,86

140,86

338,95

450,66

403,48

330,38

216,43

117,31

65,97

2016

100,66

245,43

197,31

269,85

139,29

320,25

522,81

247,17

180,79

25,54

19,53

12,08

2015

139,65

133,22

99,22

 -  

 -  

8,12

145,53

108,82

10,71

49,28

30,45

69,15

2014

14,91

62,38

137,32

94,80

52,48

59,59

85,94

108,33

Tìm kiếm sản phẩm