Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Thông kế truy cập

  • Đang online 2
  • Tháng này 2346
  • Tổng truy cập 32586

Liên kết website

Tổng hợp chung

Kế hoạch sản lượng năm 2019: 2.249 triệu KWh.

Sản lượng điện ngày gần nhất (15/11/2019):  2,56 triệu KWh.

Sản lượng điện lũy kế năm 2019: 2.618,32 triệu KWh.

Tổng sản lượng điện đã sản xuất: 12,914 tỷ KWh.

 

Tổng hợp sản lượng theo tháng (triệu KWh)

 

Năm

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

T 7

T 8

T 9

T 10

T 11

T 12

2019

117,81

107,75

280,69

283,77

257,84

473,91

512,13

296,36

107,59

151,30

29,12

 

2018

148,98

64,13

306,00

242,35

369,00

406,39

374,25

395,27

297,76

118,14

90,097

76,77

2017

66,32

109,68

234,27

329,86

140,86

338,95

450,66

403,48

330,38

216,43

117,31

65,97

2016

100,66

245,43

197,31

269,85

139,29

320,25

522,81

247,17

180,79

25,54

19,53

12,08

2015

139,65

133,22

99,22

 -  

 -  

8,12

145,53

108,82

10,71

49,28

30,45

69,15

2014

14,91

62,38

137,32

94,80

52,48

59,59

85,94

108,33

Tìm kiếm sản phẩm