Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Thông kế truy cập

  • Đang online 1
  • Tháng này 2119
  • Tổng truy cập 25943

Liên kết website

Tổng hợp chung

Kế hoạch sản lượng năm 2019: 2.249 triệu KWh.

Sản lượng điện ngày gần nhất (15/9/2019): 7,91 triệu KWh.

Sản lượng điện lũy kế năm 2019: 2.391,12 triệu KWh.

Tổng sản lượng điện đã sản xuất: 12.677 tỷ KWh.

 

Tổng hợp sản lượng theo tháng (triệu KWh)

 

Năm

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

T 7

T 8

T 9

T 10

T 11

T 12

2019

117,81

107,75

280,69

283,77

257,84

473,91

512,13

296,36

60,83

 

 

 

2018

148,98

64,13

306,00

242,35

369,00

406,39

374,25

395,27

297,76

118,14

90,097

76,77

2017

66,32

109,68

234,27

329,86

140,86

338,95

450,66

403,48

330,38

216,43

117,31

65,97

2016

100,66

245,43

197,31

269,85

139,29

320,25

522,81

247,17

180,79

25,54

19,53

12,08

2015

139,65

133,22

99,22

 -  

 -  

8,12

145,53

108,82

10,71

49,28

30,45

69,15

2014

14,91

62,38

137,32

94,80

52,48

59,59

85,94

108,33

120,34

22,50

41,68

14,92

2013

 -  

0,05

69,57

75,97

57,90

136,53

86,28

118,38

68,26

33,98

14,88

24,51

 

Tổng hợp sản lượng điện lũy kế nhiều năm (tỷ KWh)

 

Năm

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

T 7

T 8

T 9

T 10

T 11

T 12

2019

10,397

10,505

10,786

11,066

11,319

11,817

12,27

12,625

12,677

 

 

 

2018

7,530

7,594

7,900

 8,142

8,511

 8,917

9,302

9,687

9,994

10,113

10,202

10,280

2017

4,643

4,752

4,987

5,317

5,457

5,796

6,247

6,650

6,981

7,197

7,315

7,381

2016

2,396

2,642

2,839

3,109

3,248

3,568

4,091

4,338

4,519

4,545

4,564

4,576

2015

1,641

1,774

1,874

1,874

1,874

1,882

2,027

2,136

2,147

2,196

2,227

2,296

2014

0,701

0,764

0,901

0,996

1,048

1,108

1,194

1,302

1,422

1,445

1,487

1,501

2013

 -   

0,000

0,070

0,146

0,203

0,340

0,426

0,545

0,613

0,647

0,662

0,686

 

Tìm kiếm sản phẩm