Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Chi bộ Kế hoạch - Kỹ thuật triển khai Hội nghị kiểm điểm tập thể và đảng viên năm 2021

Thực hiện Văn bản số 458-CV/ĐU ngày 12/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Kế hoạch số 190-KH/ĐU ngày 14/11/2021 của Đảng ủy Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát về việc Kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý. Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Chi bộ Kế hoạch - Kỹ thuật tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, đảng viên năm 2021. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Mai Tống Giang - Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy Công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Dương - Phó Bí thư Chi bộ đã trình bày Báo cáo kiểm điểm tập thể Chi bộ năm 2021. Trong báo cáo đã đánh giá những công việc mà Chi bộ đã hoàn thành trong công tác xây dựng đảng cũng như lãnh đạo hai đơn vị (Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng Kỹ thuật và An toàn) hoàn thành nhiệm vụ chính trị: thực hiện kế hoạch SXKD, bảo đảm vật tư, thiết bị; hoạt động sản xuất bảo đảm an toàn, sản lượng điện hoàn thành vượt mức kế hoạch được Tập đoàn giao, cũng như các chỉ tiêu kỹ thuật đều trong giới hạn cho phép. Bên cạnh đó, tập thể Chi bộ cũng chỉ ra hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân và biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình. Công tác thảo luận kiểm điểm tập thể và cá nhân được diễn ra sôi nổi, với nhiều ý kiến chất lượng, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của tập thể, của từng cá nhân trong công tác triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên cũng như Chương trình, Nghị quyết của cấp mình, như: lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn chưa sâu sát; có cán bộ đảng viên chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế; chưa mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình… Qua kiểm điểm, tập thể và cá nhân đã tự xem lại mình, nêu ra các giải pháp để tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Mai Tống Giang - Bí thư Đảng ủy Công ty đã đánh giá cao những kết quả Chi bộ đã đạt được trong năm 2021, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Chi bộ Kế hoạch - Kỹ thuật cần tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công ty cũng như của Tập đoàn đề ra, đồng thời đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị Chi bộ nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra tại Hội nghị.

Đ/c Mai Tống Giang - Uỷ viên BCH Đảng bộ EVN - Bí thư Đảng uỷ Công ty dự và chỉ đạo Hội nghị

Công tác đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên tại Chi Bộ Kế hoạch - Kỹ thuật đã diễn ra nghiêm túc, kết quả phân loại tổ chức đảng dựa trên kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân, chất lượng, kết quả hoạt động của đơn vị... Thông qua Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng về tính tổ chức, kỷ luật, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Chi bộ và đảng viên. Vì vậy, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ Kế hoạch - Kỹ thuật trong năm 2021 được đánh giá đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức đảng năm 2021: Tập thể Chi bộ Kế hoạch - Kỹ thuật đạt “Tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ”;  94% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đặc biệt Chi bộ có 01 đảng viên được đề nghị Đảng ủy Công ty trình Đảng uỷ Tập đoàn khen thưởng danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, giai đoạn 2017-2021.

Tin bài: Lê Thị Thu Hiền - Phòng Kế hoạch và Vật tư

Tìm kiếm sản phẩm