Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Công ty Thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát

Trước giai đoạn tháng 5/2017, Đảng bộ Công ty Thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát là Chi bộ Cơ quan 2 thuộc Đảng bộ Ban Quản lý dự án Thủy điện 1. Sau khi Công trình Thuỷ điện Huội Quảng và Bản Chát hoàn thành, để đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ lãnh đạo quản lý, vận hành tại hai nhà máy, Đảng bộ Công ty Thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành lập với 36 đảng viên tại Quyết định số 528-QĐ/UĐ ngày 10/5/2017 trên cơ sở tách từ Đảng bộ Ban Quản lý dự án Thủy điện 1.

Đến tháng 4/2019, Đảng bộ Công ty có sự điều chỉnh giảm về số lượng đảng viên, sau khi Đảng bộ Tập đoàn điều chuyển Chi bộ Phân xưởng sửa chữa, trong đó có 06 đảng viên về trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN.

Năm 2020, Đảng bộ Công ty Thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện Nghị quyết Đại hội trong đó, nội dung phát triển đảng viên được Đảng bộ Công ty xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ coi trọng phát triển đảng viên để bổ sung quần chúng ưu tú nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức mạnh chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các chi bộ và Đảng bộ.

Công tác phát triển Đảng trong Đảng bộ không chỉ về số lượng mà yêu cầu về chất lượng đảng viên luôn đặt lên hàng đầu. Căn cứ tiêu chuẩn đối với người đảng viên làm căn cứ bồi dưỡng những quần chúng ưu tú vào Đảng, Đảng bộ đặc biệt coi trọng tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống gương mẫu và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, được thông qua từ việc đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng của từng Chi bộ, đơn vị và các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong Công ty để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng. Hàng năm, Đảng bộ xem xét và trình Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuẩn y kết nạp từ 3÷5 đảng viên. Đồng thời chỉ đạo các Chi bộ thực hiện chú trọng bồi dưỡng, giao nhiệm vụ để quần chúng rèn luyện, thử thách.

Đồng chí Mai Tống Giang - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty phát biểu tại Lễ kết nạp đảng viên Chi Bộ Tổ chức - Tài chính

Trong sinh hoạt, Đảng bộ và các Chi bộ luôn đề cao công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho đảng viên để mỗi đảng viên tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình trong việc bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng vào đảng. Qua đó, khơi dậy và là động lực để mỗi cá nhân trong Công ty không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, chung sức cùng Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

Năm 2021, sau khi được Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê chuẩn, Đảng bộ Công ty Thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát đã chỉ đạo cho ba Chi bộ trực thuộc trong tháng 10/2021 hoàn thành công tác tổ chức kết nạp cho 03 đảng viên mới. Trong năm, đã cử 03 quần chúng tham gia khoá học Bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng uỷ Tập đoàn và Đảng bộ địa phương tổ chức. Bên cạnh bồi dưỡng quần chúng, Đảng bộ Công ty cử 03 đảng viên mới kết nạp tham gia khoá bồi dưỡng đảng viên dự bị học tập, rèn luyện thực sự có đủ tiêu chuẩn trở thành đảng viên chính thức. Tính đến tháng 11/2021, toàn Đảng bộ Công ty Thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát đã có 40 đảng viên/148 CBCNV, chiếm 27% số lượng CBCNV trong Công ty.

 

Chi bộ Kế hoạch - Kỹ thuật tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Với những kết quả đạt được trong công tác phát triển Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ không ngừng lớn mạnh và trưởng thành là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các hoạt động sản xuất. Trong những năm qua, Đảng bộ Công ty Thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát lãnh đạo Công ty bảo đảm an toàn trong sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Tập đoàn giao, Công ty Thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát ngày càng phát triển vững mạnh, nhiều năm liền Đảng bộ Công ty được Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam công nhận đạt tiêu chuẩn “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”.

Tin bài: Phạm Công Tuyến - P.Kế hoạch và Vật tư

Tìm kiếm sản phẩm