Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023

Ngày 23/5/2023, Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động với sự tham dự của 70 đại biểu đại diện cho 141 CBCNV tham dự. Đ/c Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động đươc biết, quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm. Tăng cường củng cố quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, qua đó xây dựng các đơn vị phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích chung giữa doanh nghiệp và người lao động.

Đ/c Mai Tống Giang - Giám đốc (Bên trái) và Đ/c Vũ Xuân Hảo - Chủ tịch Công đoàn (Bên phải) chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Ông Nguyễn Xuân Quang cho biết: Trong năm 2022 và đầu năm 2023, Công ty đã triển khai các phương án để điều hành đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Tập đoàn giao. Các nhà máy điện vận hành an toàn, liên tục không để xảy ra các sự cố nghiêm trọng. Hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng điện sản xuất được giao. Các chỉ tiêu về Điện tự dùng; Hệ số khả dụng của nhà máy; Tỉ lệ dừng máy do sự cố; Tỉ lệ dừng máy bảo dưỡng đều đạt và tốt hơn chỉ tiêu hiệu quả được giao.

Về thực hiện các quy định về chế độ chính sách liên quan đến người lao động, Công ty đã thực hiện các quy định pháp luật về quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, xây dựng đầy đủ và thực hiện đúng với quy chế trả lương cho người lao động theo nguyên tắc năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, công ty đã thực hiện tốt, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động theo các quy định của pháp luật, quy định của EVN. Đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV được đảm bảo, mức độ hài lòng về điều kiện, môi trường làm việc từng bước được cải thiện.

Nhiều tham luận chất lượng, thiết thực về chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” cũng đã được đại diện các đơn vị trình bày tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, đ/c Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có những phát biểu chỉ đạo sát sao và quyết liệt, trong đó khẳng định Công đoàn và Công ty Thủy điện Hội Quảng - Bản Chát đã thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu về chế độ, chính sách cho người lao động; đời sống tinh thần của người lao động cũng được quan tâm, chăm lo. Với tình hình thời tiết, thủy văn được nhận định diễn biến phức tạp và nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2023 ông kêu gọi toàn thể CBCNV cùng quyết tâm phấn đấu với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao nhất để thực hiện kế hoạch 2023 đề ra.

Đ/c Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn EVN phát biểu chỉ đạo

Những chỉ đạo trên đã được đ/c Mai Tống Giang - Giám đốc Công ty thay mặt Hội nghị phát biểu tiếp thu ý kiến. Các kiến nghị của người lao động trong Hội nghị cũng được trả lời đầy đủ và chi tiết, bên cạnh đó đ/c Mai Tống GIang đề nghị các đại biểu tham dự thấm nhuần tinh thần của Hội nghị, từ đó truyền thông, lan tỏa đến CBCNV trong Công ty cùng chung sức, đồng lòng, biến khó khăn thành thuận lợi, biến nguy thành cơ, biến thách thức thành động lực quyết tâm phấn đấu để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao năm 2023.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã bầu cử Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2025 và đại biểu dự Hội nghị người lao động cấp EVN.

Một số hình ảnh tiêu biểu tại Hội nghị:

Cán bộ công nhân viên Công ty bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân
Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2025

Tin bài: Đoàn Thị Mai Anh - P. HCLĐ

 

 

Tìm kiếm sản phẩm