Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Xây dựng văn hóa an toàn lao động tại Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát

An toàn lao động có vị trí, vai trò rất quan trọng là bảo vệ người lao động - yếu tố quyết định năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất trong các doanh nghiệp. Mất an toàn lao động đã, đang và sẽ gây ra những tổn thất lớn cho các doanh nghiệp, bao gồm cả ngành sản xuất và dịch vụ.

Thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2021-2025, trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế và xây dựng, thực thi Văn hóa an toàn (VHAT). Tập đoàn đã phối hợp Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động xây dựng Đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu xác định nội dung, lộ trình chuyển đổi thống nhất hệ thống quản lý ATVSLĐ tại các đơn vị thành viên EVN theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018; Khảo sát, xây dựng mô hình “Văn hóa an toàn EVN” và lộ trình áp dụng thực tiễn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030”. Ngày 04/6/2021, Tập đoàn đã ban hành văn bản số 3109/EVN-AT về việc đăng ký tham gia khảo sát và xây dựng thí điểm hệ thống quản lý ATVSLĐ theo ISO 45001, VHAT trong khuôn khổ Đề tài nghiên cứu khoa học nêu trên. Tập đoàn đã lựa chọn 20 đơn vị để triển khai thí điểm, trong đó có Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát (Công ty HQBC).

Xây dựng và duy trì một văn hóa an toàn và vệ sinh mang tính phòng ngừa đòi hỏi cần phải tận dụng tất cả các phương tiện sẵn có nhằm nâng cao hiểu biết, kiến thức và nhận thức chung về những khái niệm về các nguy cơ, rủi ro cũng như cách phòng ngừa và kiểm soát chúng. Dù doanh nghiệp đang hoạt động tốt thế nào thì doanh nghiệp đó vẫn luôn cần xem xét tìm hiểu làm thế nào để có thể hoạt động tốt hơn nữa. Quá trình này bao gồm việc tìm cách cải tiến các hệ thống và các quá trình hiện đang áp dụng và sử dụng công nghệ mới như thế nào vì lợi ích của tất cả mọi người.

Ngày 10/8 và 11/8/2022 Công ty HQBC đã có buổi làm việc với đoàn công tác ISO45001 và Văn hóa an toàn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tại buổi làm việc, Công ty HQBC đã nêu lên các số liệu đánh gía thực trạng văn hóa an toàn của Công ty theo bộ chỉ số “Ver.2”. Công ty HQBC luôn thực hiện các nội dung như bảo hộ lao động, bảo hiểm con người, công tác y tế chăm sóc sức khỏe người lao động, vệ sinh lao động, thi đua khen thưởng, truyền thông cộng đồng,… đúng theo quy định. Ngoài ra Công ty HQBC nghiêm chỉnh thực hiện đầy đủ công tác ATVSLĐ tại hiện trường các nhà máy, việc chấp hành các quy trình, quy định về công tác ATVSLĐ, hồ sơ sổ sách liên quan: Ghi sổ ATVSLĐ; Biên bản họp; các đề xuất của người lao động, các An toàn vệ sinh viên tại đơn vị mình  trình đoàn công tác kiểm tra.

Cuối ngày làm việc, đoàn công tác đánh giá cao các nội dung Công ty HQBC đã và đang thực hiện, đoàn công tác yêu cầu Công ty HQBC tiếp tục triển khai các đề án đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và xây dựng mô hình “Văn hóa an toàn EVN” lộ trình áp dụng thực tiễn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Tin bài: Mai Quốc Khánh - Phòng KTAT

Một số hình ảnh đoàn công tác làm việc tại Công ty HQBC:

 

Tìm kiếm sản phẩm