Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Thông kế truy cập

  • Đang online 1
  • Tháng này 4597
  • Tổng truy cập 97079

Liên kết website

Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát

Thực hiện chủ đề năm 2021 của EVN là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, để đáp ứng kịp thời kế hoạch lộ trình chuyển đổi số của ngành điện, Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát đã và đang tích cực triển khai lộ trình chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Những kết quả bước đầu trong thực hiện chuyển đổi số:

Nguyên lý giám sát một dây truyền sản xuất từ xa qua hệ thống Internet

Chuyển đổi số là việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới. Đối với nhà máy Thủy điện thì chuyển đổi số sẽ nâng cao độ tin cậy, nâng cao hiệu quả hiệu suất lao động từ đó mang lại lợi ích kinh tế cho Tập đoàn. Trong thời  gian qua, Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát đã từng bước thực hiện chuyển đổi số theo tiến trình chuyển đổi số chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Với phương châm lấy con người làm trung tâm, Công ty đã có Quyết định số 1272/QĐ-HQBC ngày 03/08/2021 về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp viêc Ban chỉ đạo chuyển đổi số công ty Thủy Điện Huội Quảng – Bản, thành phần gồm Lãnh đạo Công ty, trưởng các phòng/Phân xưởng nhằm tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số toàn diện trên các mặt hoạt động trong toàn Công ty. Tính đến thời điểm này, 100% Cán bộ công nhân viên Công ty đã được đào tạo và có nhận thức, tiếp cận những thành tựa cách mạng Khoa học công nghệ 4.0. Với ứng dụng công nghệ 4.0, các văn bản, kế hoạch, chương trình, phương án... được ký số và lưu trên D-Office thuận tiện cho công tác lưu trữ và tra cứu, hạn chế tối đa việc in ấn.

Một số nhiệm vụ chuyển đổi số mà Công ty đã hoàn thành thực hiện thời gian vừa qua đó là Trang bị các hệ thống thiết bị phục vụ làm việc từ xa như hội họp trực tuyến, ký số… Ứng dựng RCM trong sửa chữa lớn các khối tổ máy và thiết bị chính của năm 2021 và 2022; Xây dựng trang Web theo dõi hệ thống quan trắc đo mưa trên lưu vực hồ chứa Bản Chát và Huội Quảng; Lắp đặt hệ thống quan trắc mức nước hồ chứa và lưu lượng truyền dữ liệu kết nối về Cục quản lý tài nguyên Nước; Công tác trong ca trực vận hành như theo dõi: Phiếu thao tác, phiếu công tác, lệnh công tác, nhật ký vận hành, thông số thiết bị và các khiếm khuyết hay sự cố thiết bị được lưu giữ được cập nhật trên phần mềm PMIS, hiện nay Công ty đã áp dụng hoàn toàn việc ghi nhật ký điện tử loại bỏ việc ghi nhật ký bằng giấy, giúp thuận tiện cho quá trình phân tích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục; giúp Lãnh đạo công ty và Cán bộ công nhân viên Công ty theo dõi mọi lúc mọi nơi và kịp thời báo cáo các thông tin đến các đơn vị quản lý, phần mềm elarning hỗ trợ công tác đào tạo thi nâng bậc – giữ bậc nghề; Các Thông tin các cán bộ công nhân viên được đưa lên phần mềm  quản lý nguồn nhân lực HRMS dễ dàng trong việc truy suất dữ liệu trong công tác quản lý nguồn nhân lực. Tuy nhiên về kế hoạch đăng ký thực hiện năm 2021 theo yêu cầu còn khối lượng rất lớn vẫn chưa hoàn thành từ đó nhận thấy các đơn vị cần phải phối hợp và thực hiện tốt hơn nữa nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra đặc biết trong việc cập nhập cở sở dữ liệu của hệ thống thiết bị của 2 nhà máy lên hệ thống quản lý kỹ thuật PMIS.

Giám sát thiết bị, thông số vận hành Nhà máy Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát tại phòng điều khiển trung tâm

Máy tính kỹ thuật System 1 giám sát, cảnh báo thông số tổ máy

 

Các thông số quan trắc hồ chứa Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát được nhập trên phần mềm Quan trắc và lưu các thông số vào máy tính

Phân xưởng vận hành cập nhập cơ sở dữ liệu cây thư mục lên phần mềm PMIS

Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2023

Thời điểm hiện tại, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đang tạo ra một áp lực lớn và có thể coi là một điều kiện bắt buộc để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành Điện nói chung và của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát nói riêng, có thể thấy việc dùng chữ ký điện tử, hội nghị trực tuyến là một ví dụ điển hình cho việc Chuyển đổi số trong việc phòng chống dịch Covid-19, đã làm cho các công việc được triển khai rất tốt, hạn chế ách tắc ở các bước liên quan đến họp và duyệt văn bản nhưng vẫn đảm bảo được việc phòng chống dịch bệnh.

Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát xác định nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn này đó là tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ “Chuyển đổi số” và áp dụng những thành tựu của các mạng khoa học công nghệ 4.0 vào sản xuất điện năng. Theo kế hoạch của Công ty, các mục tiêu về hạ tầng, ứng dụng Chuyển đổi số sẽ tiếp tục hoàn thiện cho các lĩnh vực dưới đây:

Lĩnh vực kỹ thuật sản xuất: (1) Hoàn thiện CSDL của hệ thống phần mềm PMIS; (2) Sửa chữa bảo dưỡng khai thác hiệu quả thiết bị; (3) Xây dựng công cụ quản lý cho CBCNV trong lĩnh vực kỹ thuật; (4) Nâng cấp hệ thống phần mềm PMIS; (5) Hoàn thiện Hệ thống quan trắc; (6) Xây dựng ứng dụng phục vụ theo dõi, điều hành sản xuất trên thiết bị di động.

Lĩnh vực ĐTXD: (1) Đẩy mạnh đấu thầu qua hệ thống điện tử của Bộ KH&ĐT; (2) Quản lý dự án

 Lĩnh vực quản trị nội bộ: (1) Chuyển đổi nhận thức; (2) Văn phòng số; (3) Quy trình nội bộ; (4) Ứng dụng phục vụ người lao động.

Lĩnh vực VT&CNTT: (1) Hạ tầng số và an ninh bảo mật.

Hiệu quả thiết thực trong việc “Chuyển đổi số”

Thực hiện chuyển đổi số (CĐS) đồng bộ, toàn diện tại Công ty thủy điện Huội Quảng- Bản Chát đảm bảo hoàn thành tốt công tác CĐS theo nhiệm vụ được Tập đoàn giao; Hình thành và phát triển môi trường làm việc số đảm bảo an toàn, tiện lợi, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động.

Chuyển đổi số đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty, giúp giảm chi phí sản xuất kinh doanh, là nơi cung cấp các công cụ, phương tiện để hỗ trợ Cán bộ Công nhân viên trong việc tìm kiếm và chia sẻ thông tin nhằm tiết kiệm thời gian, sức lao động; tăng kết nối và dễ phối hợp công việc cho nhân viên mọi lúc, mọi nơi, tao ra môi trường công tác thuận lợi trên không gian số hóa, chuyển đổi số còn giúp tăng khả năng tự động hóa các quy trình, quy định làm tăng hiệu quả công việc. Công ty xác định việc chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, là nền tảng tất yếu cho việc ứng dụng các thành tựu các mạng Khoa học công nghệ 4.0, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ và của ngành điện. Đây là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát hiện nay và thời gian tới.

Bài viết: Nguyễn Xuân Hải, Hoàng Văn Quang - PXVH Huội Quảng

Tìm kiếm sản phẩm