Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Thông kế truy cập

  • Đang online 2
  • Tháng này 4370
  • Tổng truy cập 80510

Liên kết website

Công ty thủy điện Huội Quảng Bản Chát hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020, Công ty thủy điện Huội Quảng - Bản Chát thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng trong điều kiện thủy văn lưu vực hồ thủy điện Huội Quảng và hồ Bản Chát tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, Công ty cũng phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn như tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của người lao động cũng như kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty. Điển hình trong thời gian từ 01/4/2020 đến 15/4/2020, triển khai Văn bản chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ, Công ty thủy điện Huội Quảng - Bản Chát đã bố trí các cán bộ công nhân viên của 02 phân xưởng vận hành sinh hoạt và làm việc trực tiếp tại hiện trường của 02 nhà máy để phòng tránh dịch bệnh.

Được sự quan tâm và sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Công ty thủy điện Huội Quảng Bản Chát, cũng như sự nỗ lực không ngừng của các CBCNV trong Công ty nói chung và 02 PXVH Bản Chát và Huội Quảng nói riêng. Trong năm 2020, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Công ty được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao cho đều đạt và vượt kế hoạch được giao, cụ thể như sau:

1. Sản lượng điện sản xuất: 2.852,60 triệu kWh đạt 138,1% kế hoạch sản lượng điện giao (2.066 triệu kWh), trong đó:

- Sản lượng điện NMTĐ Bản Chát sản xuất được 854,66 triệu kWh, đạt 151,3% kế hoạch giao (565 triệu kWh).

- Sản lượng điện NMTĐ Huội Quảng sản xuất được 1.997,94 triệu kWh, đạt 133,1% kế hoạch giao (1.501 triệu kWh).

Sản lượng điện trong năm 2020 của 02 nhà máy

2. Tỷ lệ điện dùng để sản xuất điện đáp ứng được kế hoạch giao, cụ thể:

- NMTĐ Bản Chát đạt 0,093% (kế hoạch giao < 0,3%).

- NMTĐ Huội Quảng đạt 0,663% (kế hoạch giao < 0,84%).

3. Hệ số khả dụng của 2 nhà máy đạt yêu cầu, cụ thể:

- NMTĐ Bản Chát đạt 96,32% (kế hoạch giao > 95,51%).

- NMTĐ Huội Quảng đạt 94,56% (kế hoạch > 92,11%).

4. Tỷ lệ dừng máy sự cố: cả 2 nhà máy không để xảy ra sự cố nào làm ngừng cung cấp điện.

 

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác của hai nhà máy

5. Công tác sửa chữa bảo dưỡng các khối tổ máy cùng các hệ thống thiết bị phụ hoàn thành tốt theo kế hoạch đã được EVN phê duyệt, trong đó:

- Hoàn thành tốt công tác tiểu tu tổ máy H1 kết hợp Sửa chữa lớn hệ thống GSTT NMTĐ Bản Chát từ 10/11/2020 đến 29/11/2020;

- Hoàn thành tốt công tác tiểu tu tổ máy H2 NMTĐ Bản chát từ 30/11/2020 đến 9/12/2020;

- Hoàn thành tốt công tác tiểu tu tổ máy H1 NMTĐ Huội Quảng từ 10/11/2020 đến 19/11/2020;

- Hoàn thành tốt công tác đại tu tổ máy H2 kết SCL hệ thống GSTT Huội Quảng từ 20/11/2020 đến 03/01/2021.

6. Các chỉ tiêu khác trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng của Công ty đều hoàn thành và vượt kế hoạch được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

                                                                                                                                                                                                            Bài viết: Trần Văn Hà - PX.VHBC

Tìm kiếm sản phẩm