Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Phân xưởng vận hành Bản Chát lập và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ

Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành Điện nói chung và Công ty Thủy Điện Huội Quảng - Bản Chát nói riêng. Việc triển khai ứng dụng các phần mềm của hệ thống công nghệ thông tin vào trong các hoạt động sản xuất giúp cải thiện đáng kể về năng suất lao động, hiệu quả công việc, đồng thời tiết kiệm chi phí.

Với mục tiêu 100% tài liệu giấy được chỉnh lý và lập hồ sơ số hóa. Vì vậy, việc giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan là một việc làm bắt buộc đối với tất cả các đơn vị, cá nhân trong Công ty. Hồ sơ được giao nộp đầy đủ sẽ góp phần giữ gìn an toàn toàn bộ tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của Phân xưởng vận hành Bản Chát nói riêng và Công ty nói chung, phục vụ nhu cầu tra cứu, sử dụng trước mắt cũng như lâu dài, phát huy hết giá trị của tài liệu lưu trữ. Nhận thức được vai trò quan trọng, sự cần thiết trong công tác lập và giao nộp hồ sơ lưu trữ nêu trên, Phân xưởng vận hành Bản Chát đã luôn chủ động nghiên cứu sao cho với 100% hồ sơ, tài liệu được sàng lọc, sắp xếp, phân loại chỉnh lý hoàn chỉnh, không để tài liệu hồ sơ bị tồn đọng theo quy định công tác văn phòng trong Tập đoàn, đồng thời xây dựng phương án, cách thức thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ lập và giao nộp hồ sơ của Phân xưởng vào lưu trữ Công ty đúng quy định và hoàn thành thời gian sớm nhất với mục tiêu 3Đ “Đúng quy định trong công tác lưu trữ hồ sơ, Đúng kế hoạch giao, Đúng tiêu chuẩn 5S”.

 

Hồ sơ tài liệu đã được sắp xếp phân loại theo năm

Với những nỗ lực, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ công nhân viên được giao nhiệm vụ, đồng thời với sự quán triệt, chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty; sự kiểm tra, đôn đốc thường xuyên của Lãnh đạo Phân xưởng vận hành Bản Chát, công tác lập hồ sơ lưu trữ đã dần dần được hoàn thành vượt kế hoạch đã đề ra. Với tổng số hồ sơ được lập và giao nộp là 406 hồ sơ, Phân xưởng vận hành Bản Chát là đơn vị tiên phong đầu tiên của Công ty trong việc thực hiện lập và lưu trữ hồ sơ vào cơ quan năm 2021, được cán bộ làm công tác Văn thư lưu trữ của Công ty đánh giá hoàn thành khối lượng hồ sơ giao nộp quy định.

Tin bài: Hoàng Thị Liên - PXVH Bản Chát.

 

Một số hình ảnh thực hiện Quy trình lập và giao nộp hồ sơ lưu trữ:

 

CBCNV kiểm tra, cho hồ sơ vào hộp, dán tên theo quy định

Hồ sơ sau khi hoàn chỉnh được Văn thư  lưu trữ của Công ty đưa lên giá tài liệu

Tìm kiếm sản phẩm