Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Chức năng nhiệm vụ

Tại Quyết định số 216/QĐ-EVN ngày 27/5/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát, Công ty HQBC có chức năng và nhiệm vụ như sau:

Mục tiêu hoạt động:

 a) Sản xuất điện và vận hành nhà máy thủy điện ổn định, bền vững, hiệu quả cao; đảm bảo phát điện an toàn, liên tục cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng;

 b) Sản xuất, kinh doanh điện năng là ngành, nghề kinh doanh chính; tối ưu hóa chi phí, quản lý và sử dụng vốn, tài sản của EVN đầu tư tại EVNHPC HQBC hiệu quả và đúng quy định; chuẩn bị các điều kiện cần thiết trong lĩnh vực kinh doanh điện năng để tham gia thị trường điện lực theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hoàn thành các nhiệm vụ khác do EVN giao.

Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính

- Sản xuất và kinh doanh điện năng; tham gia thị trường điện lực theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Huội Quảng, Nhà máy thủy điện Bản Chát và các nhà máy điện khác khi được EVN giao;

- Thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất cho các công trình thủy điện, năng lượng tái tạo mới khi được EVN giao;

- Tư vấn quản lý dự án; tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán; tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện, các công trình đường dây và trạm biến áp;

 b) Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính

 - Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin;

- Sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp các công trình xây dựng, nhà cửa, kiến trúc, hệ thống công nghệ thông tin của các nhà máy điện và các công trình/thiết bị khác do EVNHPC HQBC quản lý;

 - Mua bán, xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành điện;

- Tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông-công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp và dân dụng;

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành các nhà máy thủy điện;

c) Tùy từng thời điểm và tình hình sản xuất, kinh doanh, EVN có thể bổ sung cho EVNHPC HQBC các ngành, nghề kinh doanh khác mà pháp luật không cấm và phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của EVN.

 

Tìm kiếm sản phẩm