Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

CÔNG TY THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG - BẢN CHÁT

                Địa chỉ: Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

Số điện thoại: 0213.248.9565           

Số Fax: 0213.378.3579

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

EMAIL

I

Ban Giám đốc

1

Mai Tống Giang

Giám đốc

0213.248.9566

0968.189.189

maitonggiang@gmail.com

2

Nguyễn Xuân Quang

Phó Giám đốc

0213.651.0689

0962.566.689

quangcbsx@gmail.com

3

Vũ Xuân Hảo

Phó Giám đốc

 

0974.680.666

vuxuanhaotq@gmail.com

II

Phòng Hành chính và Lao động

1

Hồ Chí Nam

Trưởng phòng

02132.489.565

0976.929.699

namhc1973@gmail.com

2

Đỗ Tiến Dương

Phó Trưởng phòng

 

0967.566.133

doduongp6@gmail.com

3

Đoàn Thị Hồng Thu

Phó Trưởng phòng

 

096.279.6699

hongthup1@gmail.com

III

Phòng Kế hoạch và Vật tư

1

Vũ Văn Dương

Trưởng phòng

0213.650.7816

0982.477.204

duongp6@gmail.com

2

Phạm Công Tuyến

Phó Trưởng phòng

 

0985.967.869

tuyenpc69@gmail.com

IV

Phòng Tài chính – Kế toán

1

Võ Đình Hoàng

Trưởng phòng

02136.507.818

0963.048.033

vodinhhoang0401@gmail.com

2

Đỗ Thanh Bình

Phó Trưởng phòng

 

0985.483.669

dtbinhktltv@gmail.com

V

Phòng Kỹ thuật và An toàn

1

Nguyễn Đình Minh

Trưởng phòng

0213.650.7817

0978.233.758

minhnd2011@gmail.com

2

Đỗ Thành Trung

Phó Trưởng Phòng

 

0985.138.339

dothanhtrung2811@gmail.com

3

Trần Nam Hải

Phó Trưởng Phòng

 

0968.563.007

haitnam@gmail.com

VI

Phân xưởng vận hành Bản Chát

1

Trần Văn Hà

Quản đốc

0213.248.9797

0978.768.329

tranhand18@gmail.com

VII

Phân xưởng vận hành Huội Quảng

1

Nguyễn Xuân Hải

Phó Quản đốc

 

0979.323.418

nguyenxuanhaihtd@gmail.com

2

Ngô Văn Chung

Phó Quản đốc

 

0985.065.739

ngochungbg01@gmail.com

VIII

Bảo vệ tại Trụ sở Công ty

0213.6505.581

 

 

IX

Phòng trực TT tại Bản Chát

0213.625.8789

 

 

X

Phòng trực TT tại Huội Quảng

0212.655.3538

 

 

Tìm kiếm sản phẩm