Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Đầu mối tiếp nhận An toàn Thông tin

1. Thông tin chung

Tên tổ chức: Tổ an toàn thông tin Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát.

- Tên cơ quan chủ quản: Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát.

- Địa chỉ: Bản Nà Khiết - xã Mường Cang - Huyện Than Uyên - Tỉnh Lai Châu

- Điện thoại: 0213.2489565    - Fax: 02133783579

- Website: https://hqbc.vn

- Lãnh đạo phụ trách an toàn thông tin: Ông Vũ Xuân Hảo

- Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

2. Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố/ứng cứu sự cố

(1) Phòng Kỹ thuật và An toàn

- Ông Nguyễn Đình Minh – Trưởng phòng

- Số điện thoại: 0213.650.7817

- Email: minhnd@hqbc.evn.com.vn

(2) Chuyên viên Công nghệ thông tin

* Ông Nguyễn Tất Thắng – Chuyên viên phòng KTAT

- Số điện thoại: 0963338380

- Email: Thangnt@hqbc.evn.vn

* Ông Mai Tùng Lâm – Chuyên viên phòng KTAT

- Số điện thoại: 0943863999

- Email: Lammt@hqbc.evn.vn

Tìm kiếm sản phẩm