Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Kết quả thi tuyển dụng lao động năm 2023

Căn cứ Văn bản số 4428/EVN-TCNS ngày 01/8/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc kết quả thi sát hạch tuyển dụng lao động năm 2022 và 2023 của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát.

Căn cứ kết quả vòng thi sát hạch (gồm các môn IQ, Tiếng Anh, Chuyên môn và Tin học văn phòng) do Tập đoàn tổ chức ngày 06/7/2023, Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát thông báo:

- Số lượng ứng viên dự thi/tổng số đăng ký thi tuyển: 6/8 ứng viên có trình độ Đại học trở lên.

- Kết quả vòng thi sát hạch:

+ Đạt: 01/6 ứng viên, chiếm 16,7%.

+ Không đạt: 05/6 ứng viên, chiếm 83,3%.

Chi tiết xem:Tại đây

Công ty tổ chức thi phỏng vấn tuyển dụng lao động đối với thi sinh đã đạt ở vòng thi sát hạch, thời gian 8h ngày 8/8/2023, thí sinh sắp xếp và tới đúng thời gian quy định.

Công ty thông báo kết quả thi tuyển dụng công khai trên trang Web Công ty và đến các ứng viên được biết. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả thi, nếu người dự thi có đơn xin phúc tra, Công ty sẽ tổ chức phúc tra bài thi và trả lời cho người dự tuyển biết. Sau thời gian quy định trên, mọi đơn xin phúc tra, khiếu nại (nếu có) sẽ không giải quyết.

Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát trân trọng thông báo./.

Tìm kiếm sản phẩm