Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Thông báo kết quả thi tuyển dụng lao động năm 2023

Căn cứ kết quả thi tuyển dụng lao động gồm các môn Chuyên môn, Tiếng Anh, Tin học văn phòng và Phỏng vấn, do Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát tổ chức ngày 16/8/2023, Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát thông báo:

- Số lượng dự thi/tổng số đăng ký thi tuyển: 07/09 thí sinh.

- Kết quả thi tuyển dụng 04 nội dung như sau:

+ Đạt: 03/07 thí sinh, chiếm 42,9%.

+ Không đạt: 04/07 thí sinh, chiếm 57,1.

Chi tiết: Tại đây

Công ty thông báo kết quả thi tuyển dụng công khai trên trang Website, niên yết tại Công ty và đến các ứng viên được biết. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả thi, nếu người dự thi có đơn xin phúc tra, Công ty sẽ tổ chức phúc tra bài thi và trả lời cho người dự tuyển biết. Sau thời gian quy định trên, mọi đơn xin phúc tra, khiếu nại (nếu có) sẽ không giải quyết.

Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát trân trọng thông báo./.

Tìm kiếm sản phẩm