Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Tập huấn công tác nữ công năm 2024

Ngày 05/4/2024, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công năm 2024 cho hơn 100 cán bộ làm công tác nữ công tại các Công đoàn cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được được nghe chuyên đề về Nghị quyết Đại hội XII về công tác nữ công; nghiệp vụ công tác nữ công, hoạt động của Ban Nữ công quần chúng CĐCS do bà Trần Thu Phương, Phó Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày.

Bà Trần Thu Phương – tại Hội nghị

Đồng thời, Hội nghị đã được nghe giới thiệu chuyên đề “Nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình” do Ts Ngô Thị Thanh Mai – Học viện Phụ nữ Việt Nam truyền tải. Bài giảng đã nêu lên vai trò của gia đình cũng như những thách thức trong gia đình hiện nay và ảnh hưởng của công nghệ và mạng xã hội tới hạnh phúc gia đình.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Kim Thanh – Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công của Công đoàn Điệc lực Việt Nam trong năm 2024. Chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội VI gồm:

- Một là: 100% Công đoàn cơ sở có đủ điều kiện thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Hai là: Hàng năm có trên 90% số đoàn viên, người lao động nữ được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Tập đoàn và đơn vị.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Giảng viên và Đại diện Tổng liên đoàn Việt Nam
Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam tham gia Hội nghị
Cán bộ tham dự Hội nghị thảo luận

Tin bài: Đoàn Thị Hồng Thu - P.HCLĐ

Tìm kiếm sản phẩm