Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Chi bộ Kế hoạch và Vật tư tổ chức sinh hoạt Chuyên đề Quý II năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp”

Thực hiện Kế hoạch số 243-KH/ĐU ngày 03/4/2024 của Đảng ủy Công ty Thủy điện Huội Quảng Bản Chát, Chi bộ Kế hoạch và Vật tư đã xây dựng Kế hoạch số 06-KH/CB ngày 10/4/2024 về sinh hoạt Chuyên đề năm 2024. Trong đó, đã chi tiết thời gian tổ chức sinh hoạt, nêu và cấp tài liệu: Bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ, công nhân Nhà máy Điện Yên Phụ và Nhà máy Đèn Bờ Hồ (ngày 21/12/1954); toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng diễn ra vào ngày 24/11/2021 tại Hà Nội, cấp tài liệu các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên về văn hóa doanh nghiệp cho đảng viên học tập và nghiên cứu.

Ngày 07/5/2024 tại Trụ sở Công ty, Chi bộ Kế hoạch và Vật tư đã kết hợp sinh hoạt định kỳ tháng 5/2024 với sinh hoạt Chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp. Tại buổi sinh hoạt đồng chí Phạm Công Tuyến – Phó bí thư Chi Bộ đã trình bày nội dung Chuyên đề, với 02 nội dung: (1) Nghị quyết số 12-NQ/ĐU, ngày 02/07/2021 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Về đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021-2025” và (2) “Tài liệu văn hóa EVN” ban hành kèm theo Quyết định số 1056/QĐ-EVN ngày 15/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đảng viên Chi bộ KHVT thảo luận trong sinh hoạt

Nội dung Chuyên đề đã đánh giá được kết quả việc thực thi VHDN trong EVN mang lại hiệu quả thiết thực trong Công ty nói chung, Chi bộ Kế hoạch và Vật tư nói riêng như:

Thực thi văn hóa doanh nghiệp góp phần xây dựng hình ảnh người lao động trong Công ty “Tôn trọng - Tận tâm - Chuyên nghiệp - Hợp tác - Nghĩa tình” đúng như giá trị chuẩn mực hành vi ứng xử chung của EVN mà chúng ta hướng tới.

Theo những chuẩn mực văn hóa EVN đã được quy ước, tự bản thân mỗi cán bộ, đảng viên và NLĐ trong đơn vị luôn nỗ lực tận tâm, tận lực làm hết khả năng của mình trong công việc được giao, bên cạnh những mặt tốt đã đạt được chúng ta còn thấy những hạn chế chưa thực hiện triệt để, để tự mình điều chỉnh và hoàn thiện hơn mỗi ngày. Từ những hành vi ứng xử rất nhỏ hàng ngày như hiểu rõ các giá trị cốt lõi, để tự tạo thói quen tốt trong thực hiện các chuẩn mực văn hóa EVN trong công việc: Chuẩn mực trong giao tiếp, chào hỏi giữa giữa lãnh đạo và nhân viên, giữa cá nhân với đồng nghiệp; Giao tiếp với nhau bằng sự thân thiện, thái độ hoà nhã để tạo được cảm hứng và truyền cho nhau năng lượng tích cực; tinh thần hợp tác, phối hợp công việc giữa các Phòng/Phân xưởng, giữa các CBCNV với nhau đảm bảo giải quyết đúng hạn, số liệu cung cấp chính xác, đầy đủ; Khi tham gia hội họp đến đúng giờ, chuẩn bị tốt tài liệu họp, nội dung báo cáo, trao đổi, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng cuộc họp. Tổ chức nơi làm việc, tổ chức hội nghị tuân thủ trang phục theo quy định, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, thoáng mát theo quy định (5S). Văn hóa nhận và trả lời tin nhắn hoặc thông tin trao đổi đúng mực và chuyên nghiệp.

Cũng tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã sôi nổi thảo luận, trao đổi thẳng thắn, dân chủ và phát biểu một số ý kiến khẳng định việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là trách nhiệm thực hiện văn hóa trong Đảng và văn hóa doanh nghiệp trong tình hình mới là hết sức cần thiết và có giá trị cần được học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đ/c Vũ Văn Dương Bí thư Chi bộ kết luận buổi sinh hoạt

Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Vũ Văn Dương - Bí thư Chi bộ Kế hoạch và Vật tư nêu rõ: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên đối với mỗi cán bộ đảng viên Chi bộ. Đề nghị các đồng chí cán bộ đảng viên tiếp tục dành thời gian nghiên cứu Chuyên đề năm 2024 đồng thời, chủ động nghiên cứu nắm vững quan điểm đường lối, Nghị quyết của Đảng về xây dựng văn hóa con người Việt Nam, văn hóa doanh nghiệp EVN và văn hóa Công ty từ đó nâng cao nhận thức và hành động, vận dụng sáng tạo trong công tác và cuộc sống. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của cán bộ đảng viên chi bộ trong việc cụ thể hóa nội dung chuyên đề trong công tác đạt hiệu quả , góp phần đưa Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát ngày càng phát triển.

Người viết tin bài: Đ/c Phạm Nguyên Trung

Tìm kiếm sản phẩm