Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Công ty Thủy điện Huội Quảng- Bản Chát hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023

Công ty Thủy Điện Huội Quảng- Bản Chát (Công ty HQBC) hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và nâng cao năng suất lao động tại nơi làm việc.

Với mục đích nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý và của tổ chức Công đoàn trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổ chức tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động. Phổ biến, vận động sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên ý thức chấp hành đúng quy định pháp luật về bảo hộ lao động. Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn lao động. Không xảy ra cháy nổ, không xảy ra tai nạn lao động trong Công ty, đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ tại các đơn vị trong Công ty. Cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công nhân viên (CBCNV), chủ động phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động. Các hoạt động hưởng ứng tháng hành động ATVSLĐ sẽ được diễn ra từ ngày 01/5/2023 đến hết ngày 31/5/2023 với các hoạt động chủ yếu như sau:

Tăng cường thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 bằng các hình thức như: Chạy chữ điện tử, treo băng rôn, khẩu hiệu tại NMTĐ Bản Chát, NMTĐ Huội Quảng và Trụ sở Công ty. Truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, trang Web của Công ty để thông tin tuyên truyền các chế độ, chính sách, các nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ. Tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông trên phần mềm Elearning, tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và sức khỏe định kỳ cho CBCNV theo quy định của pháp luật. Rà soát các hoạt động công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Tổ chức thực hành, diễn tập xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn, phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ toàn ca.

Nhân viên vận hành tăng cường công tác kiểm tra thiết bị tại NMTĐ Bản Chát

Tổ chức kiểm tra toàn diện công tác ATVSLĐ-PCCN trong Công ty, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Chủ động rà soát, bổ sung hiệu chỉnh các quy trình, biện pháp làm việc an toàn, phòng chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng. Tổ chức thực hiện huấn luyện ATVSLĐ-PCCN cho các nhóm đối tượng theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra của mạng lưới ATVSV, nhằm phát hiện kịp thời, nhắc nhở và khắc phục những nguy cơ mất an toàn. Tổ chức thực hiện công tác đo kiểm tra môi trường lao động tại nơi làm việc cho CBCNV. Thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật cho CBCNV làm việc tại các khu vực độc hại, nguy hiểm. Tổ chức ký cam kết về việc thực hiện tốt công tác ATVSLĐ – PCCN, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cải thiện điều kiện lao động trong các phân xưởng, đội, tổ sản xuất.

Ban lãnh đạo Công ty yêu cầu các đơn vị trong Công ty sau thời gian diễn ra tháng hành động về ATVSLĐ phải duy trì triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của Công ty năm 2023. Duy trì hoạt động về ATVSLĐ theo quy định của Pháp luật. Tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo chủ đề, nội dung đã đặt ra trong tháng hành động để tạo ý thức, nề nếp, thói quen tuân thủ các quy định ATVSLĐ cho CBCNV trong Công ty.

Tin bài: Hoàng Thị Liên- PXVH Bản Chát:

 

Một số hình ảnh hưởng ứng diễn ra tháng ATVSLĐ diễn ra tại Công ty HQBC:

Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng tháng hành động ATVSLĐ tại Trụ sở Công ty
Lực lượng vận hành nhà máy Thủy điện Bản Chát tổ chức diễn tập sự cố toàn ca
Tăng cường kiểm tra thiết bị nhằm đánh giá rủi ro trong công tác vận hành tại NMTĐ Bản Chát
Kiểm tra trang thiết bị, dụng cụ an toàn tại NMTĐ Bản Chát
Kiểm tra trang thiết bị, dụng cụ an toàn tại NMTĐ Huội Quảng
An toàn vệ sinh viên kiểm tra công tác lưu phiếu, lệnh công tác

 

Tìm kiếm sản phẩm