Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát phối hợp công tác điều tra thực địa bổ sung xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu lực sông Hồng

Ngày 18 tháng 4 năm 2023, Viện Khoa học tài nguyên nước đã làm việc với Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát (Công ty HQBC) theo chương trình điều tra thực địa bổ sung phục vụ dự án “Rà soát, đề xuất điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng”.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Giám đốc Công ty báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Giám đốc Công ty đã báo cáo việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng của Công ty. Theo đó Hồ thủy điện Bản Chát và Huội Quảng được vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bản Chát được Bộ Công thương phê duyệt tại quyết định số 3471/QĐ-BCT ngày 23/8/2016; Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Huội Quảng được Bộ Công thương phê duyệt tại quyết định số 3437/QĐ-BCT ngày 24/9/2018. Trong quá trình vận hành hồ chứa, Công ty HQBC luôn tuân thủ nghiêm túc các nội dung quy định của quy trình liên hồ và đơn hồ.

Công ty đã thực hiện quan trắc số liệu mực nước thượng lưu, hạ lưu đập, lưu lượng về hồ, lưu lượng qua tổ máy, lưu lượng xả tràn và lượng mưa tại hai công trình. Kết nối hệ thống camera giám sát và thường xuyên cập nhật liên tục số liệu quan trắc vận hành về trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo trung ương vể PCTT, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công ty HQBC đã kết nối và truyền dữ liệu trực tuyến về Cục Quản lý Tài nguyên nước theo quy định từ năm 2021.

Công ty đã Báo cáo trạng thái làm việc của công trình liên tục trong suốt mùa mưa lũ (từ 15/6-15/9 hàng năm) trước 07 giờ sáng về Ban Chỉ đạo trung ương vể PCTT, Bộ Công thương, UBND tỉnh Lai Châu, Sơn La. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương để nắm bắt các hình thế thời tiết để chủ động trong quá trình vận hành hồ chứa. Các bản tin dự báo do Trung tâm dự báo KTTV cung cấp phục vụ vận hành hồ chứa được cập nhật liên tục theo hợp đồng đã ký kết.

Toàn cảnh buổi làm việc

“Công ty HQBC luôn tuân thủ chặt chẽ các quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ theo các Quyết định 740/QĐ-TTg, 3471/QĐ-BCT và 3437/QĐ-BCT” là kết luận của ông Trần Anh Phương - Trưởng phòng công nghệ và kỹ thuật tài nguyên nước, đại diện đoàn công tác của Viện khoa học tài nguyên nước, bên cạnh đó ông cũng ghi nhận những kiến nghị của Công ty HQBC để nghiên cứu, đánh giá và xem xét điều khoản liên quan đến dòng chảy tối thiểu sau đập Huội Quảng trong quá trình hoàn thiện Dự thảo sửa đổi bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Tin bài: Đoàn Thị Mai Anh - P.HCLĐ

Tìm kiếm sản phẩm