Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

PHÁT HUY TINH THẦN LÃNH ĐẠO NÊU GƯƠNG, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP TẠI PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ VẬT TƯ CÔNG TY THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG - BẢN CHÁT

Ấn tượng đầu tiên khi gặp và làm việc với anh Vũ Văn Dương - Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát là sự giản dị, thân thiện, cầu thị nhưng cũng rất quyết đoán qua từng lời nói và hành động.

Anh Vũ Văn Dương - Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát

Gắn bó với Công ty từ những ngày đầu thành lập, trải qua các cương vị công tác khác nhau, với tinh thần trách nhiệm cao và sự nỗ lực học tập, phấn đấu anh Vũ Văn Dương - Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với cương vị Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư Công ty, anh luôn chấp hành và tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà nước; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tham mưu cho lãnh đạo Công ty ban hành các quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ trong công tác xây dựng kế hoạch, chiến lược đầu tư, sản xuất, kinh doanh; công tác đấu thầu, soạn thảo ký kết các loại hợp đồng kinh tế; công tác Vật tư -Thiết bị của Công ty.

Là cán bộ lãnh đạo, anh luôn gương mẫu trong mọi lời nói và hành động; tổ chức điều hành công việc của Phòng khoa học, tỉ mỉ, bảo đảm phù hợp với khả năng, sở trường của từng cán bộ, nhân viên. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc anh đã luôn nỗ lực học tập trau dồi thêm kiến thức chuyên môn như: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu, chứng chỉ ngoại ngữ, bồi dưỡng cán bộ quản lý,…

Nhiệt tình phối hợp với CBCNV trong phòng giải quyết công việc

Không chỉ gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, mà trong công tác hoạt động đoàn thể anh cũng luôn gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào do Công ty và các đoàn thể phát động, các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các giải thể thao do Công ty, địa phương, ngành tổ chức, các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, …. 

Tích cực tham gia các hoạt động phong trào

Với những cống hiến và đóng góp của mình anh đã được Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tặng bằng khen cá nhân xuất sắc tiêu biển trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020; Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng bằng khen đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền )2017-2021); Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam các năm 2011, 2013, 2019; bằng khen của Bộ Công thương năm 2015; Giấy khen của Tổng công ty phát điện 3 năm 2014, 2015, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền,…

Có thể nói, Anh là một trong những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua chủ động học tập, góp phần xây dựng Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát thành tổ chức học tập.

Tìm kiếm sản phẩm