Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

RCM là nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cho các hệ thống thiết bị Nhà máy Thủy điện Huội Quảng

RCM là phương pháp bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tập trung vào độ tin cậy. Đây là phương pháp tiên tiến, theo quy trình quốc tế và được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa vào trong chương trình chuyển đổi số của Tập đoàn. Bảo trì, bảo dưỡng hướng đến độ tin cậy Reliability Centred Maintenance (RCM) là công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hay hệ thống dựa trên việc đánh giá điều kiện vận hành của thiết bị, và tầm quan trọng hay mức độ thiệt hại của thiết bị đến hệ thống nếu thiết bị bị hư hỏng hay sự cố so với chi phí bảo trì, bảo dưỡng hoặc thay thế thiết bị đó. Công tác bảo dưỡng, bảo trì thiết bị theo tiêu chuẩn RCM là một bước tiến trong việc áp dụng khoa học công nghệ, tin học vào trong công tác quản lý vận hành lưới điện được xem là cách tiếp cận bảo trì, bảo dưỡng hiệu quả nhất hiện nay.

RCM mang lại nhiều lợi ích như: Đảm bảo an toàn và thân thiện với môi trường; cải thiện năng suất vận hành; hiệu quả sử dụng chi phí tốt hơn; kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Đặc biệt, RCM cũng góp phần nâng cao động lực của từng cá nhân; hiệu quả hoạt động nhóm; giúp lãnh đạo đơn vị có sự nhìn nhận, đánh giá đúng đắn về yêu cầu nguồn lực.

Sơ đồ logic của RCM

Nhận thấy những lợi ích của việc thực hiện RCM, ngay khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng kế hoạch áp dụng, Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát (Công ty HQBC) đã tập trung chỉ đạo sát sao các đơn vị trong Công ty cử cán bộ kỹ thuật có trình độ tốt nắm bắt để triển khai thực hiện. Đến nay, đã bước đầu triển khai áp dụng thực hiện theo phương pháp sửa chữa bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy RCM đối với sửa chữa lớn các khối tổ máy H1-T1, H2-T2 Nhà máy thủy điện Bản Chát vào năm 2020, 2021.

Rút kinh nghiệm trong việc triển khai RCM những năm trước đây, thì ngay từ đầu năm 2022, để chuẩn bị cho việc đánh giá và lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cho các tổ máy nhà máy thủy điện Huội Quảng đồng thời cũng đảm bảo lộ trình chuyển đổi số, Công ty HQBC đã lập kế hoạch triển khai thực hiện như: Gửi tài liệu đào tạo, hướng dẫn, bảng OC, bảng phân tích RCM mẫu cho các nhóm thực hiện RCM. Đề xuất nhân sự các chức danh đánh giá RCM. Tổ chức hướng dẫn, giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện; Ban hành Kế hoạch triển khai Phân tích đánh giá RCM phục vụ lập phương án kỹ thuật sửa chữa lớn các hệ thống thiết bị năm 2023 tại Công ty HQBC. Tính đến nay cơ bản đã triển khai xong các bước thẩm tra và phân tích RCM ban đầu cho tổ máy H1-T1, PXVH Huội Quảng đã hoàn thành công tác cập nhật lên phần mềm PMIS với các công việc đã thực hiện.

Nhân viên vận hành Huội Quảng triển khai phân tích RCM

Nhằm đảm bảo hiệu quả công việc để đưa ra xây dựng quy trình phân tích, đánh giá tình trạng hệ thống, thiết bị để lựa chọn cách thức bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy cho nhà máy, các đơn vị đã phối hợp cùng thống nhất lập ra nhóm phân tích, nhóm thẩm tra, lập kế hoạch, lập nhóm phân tích, xây dựng bảng bối cảnh vận hành (Operating Context - OC); Phân tích nguyên nhân và ảnh hưởng của hư hỏng chức năng; Đánh giá hậu quả hư hỏng, lựa chọn phương pháp bảo dưỡng và xác định chu kỳ bảo dưỡng; Triển khai thực hiện RCM, tổng hợp khối lượng bảo dưỡng để đưa ra một hệ thống phân tích đồng nhất và hoàn chỉnh.

Với việc chỉ đạo sát sao, sự bám sát và đôn đốc kịp thời theo kế hoạch đã được phê duyệt, PXVH Huội Quảng tin tưởng việc xây dựng phương án kỹ thuật sửa chữa lớn cho Nhà máy thủy điện Huội Quảng áp dụng theo phương pháp RCM sẽ đạt được chất lượng tốt và đúng kế hoạch đề ra.

Tin bài: Hoàng Văn Quang - PXVH Huội Quảng

Tìm kiếm sản phẩm