Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Giới thiệu

 • Đầu mối tiếp nhận An toàn Thông tin

  Administrator | 28/10/2022 | 1267 lượt xem

 • Chức năng nhiệm vụ

  Nguyễn Hoàng Thiện | 05/04/2017 | 1704 lượt xem

  Tại Quyết định số 216/QĐ-EVN ngày 27/5/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát, Công ty HQBC có chức năng và nhiệm vụ như sau:

 • Quá trình thành lập

  Nguyễn Hoàng Thiện | 05/04/2017 | 2364 lượt xem

  Công ty Thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát (Công ty HQBC) được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thành lập tại Quyết định số 787/QĐ-EVN ngày 20 tháng 11 năm 2012 trên cơ sở tách Ban Chuẩn bị sản xuất Nhà máy Thủy điện Huội Quảng và Bản Chát trực thuộc Ban Quản lý dự án Thủy điện 1. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15 tháng 4 năm 2013, là đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 (GENCO3).

 • Danh bạ điện thoại

  Nguyễn Hoàng Thiện | 05/04/2017 | 2082 lượt xem

 • Thông số công trình

  Nguyễn Hoàng Thiện | 05/04/2017 | 2455 lượt xem

 • Chính sách - định hướng

  Nguyễn Hoàng Thiện | 04/04/2017 | 1544 lượt xem

 • Sơ đồ tổ chức

  Nguyễn Hoàng Thiện | 04/04/2017 | 2156 lượt xem

Tìm kiếm sản phẩm